Om pelargonier

Sol:

Dette gælder især de grønbladede sorter. Alle zonalpelargonier elsker sol.

Under zonalpelargonier hører også dværgene, miniaturer og micro-miniaturer

og stjerner med grønne blade.

 

Vandrende skygge / let skygge:

Alle de med gule blade (kan godt have en farvezone) Alle de der er sølvbladede (de der er brogede i grønt og hvidt /gult). De der har sommerfuglemarkering i centrum af bladet (markering kan være i orange og over i de brune farvenuancer lig en sommerfugl) De sorter der har tre farver i bladet (kaldet tricolor) De stjerne-pelargonier der har gule eller brogede blade.

 

Temperatur:

Forår, sommer og efterår normal stue/ udetemperatur. Vinter gerne ved 5-10 grader.

Pelargonier tåler ikke frost.

 

Vanding:

I vækstsæsonen gælder det om at pelargonier holdes jævn fugtige. Dvs. i regnvejr ingen vand eller meget lidt. I varmt vejr og solskin mere vand. Om vinteren skal vanding stå i forhold til temperatur. Dvs. kold vinterplacerig skal der vandes meget, meget lidt.

Varmere placering stigende mængder vand.

 

Gødning:

Fra ca. marts og til og med august. For megen gødning fremmer bladvækst på bekostning af blomster.

 

Ompotning:

I det tidlige forår når planterne viser nyvækst i toppen. Brug ikke for store potter til dværge, miniaturer og microplanter. Jordblanding kan være almindelig pottemuld.

Det er vigtigt med dræn i jorden. Brug sand, leca eller perlite.

 

Beskæring:

Det bedste er, at lade planten komme i gang efter en ompotning og derefter beskære

efter lyst. Hvis du vil have en kompakt plante er det dog bedst at skære ned til

ganske få ”øjne” (de punkter hvor bladene kommer frem)

Om efteråret når du tager planterne ind for vinteropbevaring kan du også godt beskære

planterne hvis de er for store, men lad dette blive en let form for beskæring.